Szymon Burek – Jestem absolwentem kulturoznawstwa (specjalizacja animacja i promocja sztuki, a także specjalizacja medialna) na Instytucie Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku zawodowo zajmuję się pracą w różnych mediach (radio, prasa, portale internetowe). Jestem też wiceprezesem Stowarzyszenia kulturalnego JARTE w Mielcu (woj. Podkarpackie), gdzie odpowiadam za prowadzenie komunikacji i promocji działań stowarzyszenia w mediach społecznościowych. 


Współpracuję z Akademią Ignatianum w Krakowie, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów dziennikarstwa ze skutecznego pisania tekstów do internetu. Jestem absolwentem studiów podyplomowych z obszaru public relations (2019) i zarządzania kulturą (2020) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 


Jestem aktywnym uczestnikiem i obserwatorem pracy środowiska animatorów kultury w całym kraju. Już od prawie 10 lat uczestniczę w ogólnopolskich giełdach pomysłów dla animatorów kultury organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Uczestniczyłem w szkoleniach NCK dotyczących skutecznej promocji instytucji i projektów kultury w obszarze mediów społecznościowych.


Obszary, którymi się zajmuję: public relations, strategia komunikacji dla instytucji (projektu), media społecznościowe, webwriting, promocja kultury, promocja projektów kulturalnych.


Pracuję w kulturze, bo to bardzo kreatywna praca, która jest pełna wyzwań.


Największy plus pracy w kulturze, to możliwość spotykania na swojej drodze kreatywnych osób z otwartymi umysłami i nieszablonowym patrzeniem na świat.


Największe wyzwanie pracy w kulturze, to możliwość realizacji projektów z różnych dziedzin.


Dołączyłem do projektu, bo wiem jak trudno jest animatorom kultury dotrzeć z odpowiednim przekazem do swoich potencjalnych odbiorców. Znam z praktyki jak dużo pracy trzeba włożyć w promocję projektu, żeby jego idea została odpowiednio zrozumiana. Po kilku latach pracy w stowarzyszeniu i realizacji promocji wielu działań chcę przekazać swoją wiedzę. W obecnych czasach działania promocyjne w internecie są podstawą. W swoich szkoleniach zachęcam do improwizacji i szukania niestandardowych rozwiązań.

Skip to content