Marta Dzienkiewicz – infobroker, z mocnym zacięciem kulturalnym. Absolwentka infobrokeringu i muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, bibliotekarstwa i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.  Od 2011 roku działa w branży informacyjnej. Współpracuje przy projektach internetowych (portale informacyjno-encyklopedyczne, serwisy dziedzinowe, aplikacje), wspiera „researchersko” projekty kulturalne. 

Współpracowała z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadziła zajęcia dotyczące skutecznego blogowania. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji integrującego i wspierającego środowisko szeroko rozumianych zawodów informacyjnych. Autorka książki „Pionierzy czyli poczet bardzo pracowitych Polaków”. Prowadzi blog „Sztuka szukania” gdzie dzieli się wiedzą o tym, jak efektywnie szukać informacji w internecie.


Obszary, którymi się zajmuję: infobrokering, analiza i weryfikacja informacji, informacja naukowa, kompetencje cyfrowe, deep web.


Pracuję w kulturze, bo lubię wyzwania i różnorodność.


Największy plus pracy w kulturze, to ludzie – tyle niepowtarzalnych osobowości nie spotka się nigdzie indziej.


Największe wyzwanie pracy w kulturze, to nieoczekiwane zwroty akcji 😉

 

Dołączyłam do projektu, bo chciałabym, żeby każdy pracownik kultury miał kompetencje cyfrowe w małym palcu.

Skip to content